No. 189 “Mourning Fujino Kohaku (1871-95)”


How could you be gone?
In just a little while,
Lotus blossoms.

oshinitaka / ima sukoshi shitara / hasu no hana

御死にたか今少ししたら蓮の花


css.php