No. 2144


Insects here and there;
Nights of sickness
Quiet the mind.

mushi ochi kochi  / yamu yo zo shizuka / naru kokoro

虫遠近病む夜ぞ静なる心


css.php