No. 2153


The mustard blossoms
Surround a small house—
One peach tree.

na no hana no / naka no koie ya / momo hitoki

菜の花の中の小家や桃一木


css.php